Minecraft PE

ของใกล้ครบ (บ้านหลังแรก) - มายคราฟเจ้าเมือง MineColonies - EP.3 - [SAM]

1

"Youtube:SamLaunching Studio ไปเจอมาครับ เป็นMOD Minecraft เกี่ยวกับการสร้างเมือง อาณานิคมของเรานะครับ MineColonies เป็น MOD PACK หรือรวมม๊อดนั่นเอง ผมSamLaunching จะมาสร้างเมืองกันครับ"